Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 55, št. 2-3 (2011) INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE V SPECIALNIH KNJIŽNICAH: ANALIZA STANJA V LETU 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2002 Povzetek   PDF
Uršula Tarfila, Primož Južnič
 
Letn. 48, št. 3 (2004) INFORMACIJSKO RAVNANJE PODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV: KVALITATIVNA UPORABNIŠKA ŠTUDIJA Povzetek   PDF
Gorazd Vodeb
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Informacijsko vedenje v digitalnem okolju: primerjava študentov informacijske znanosti in študentov drugih družboslovnih smeri Povzetek   PDF (English)
Ivana Furi, Kornelija Petr Balog
 
Letn. 44, št. 4 (2000) INFORMACIJSKO VEDENJE Z ISKALNO STRATEGIJO Povzetek   PDF
Zdenka Verlič, Urška Repinc
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) INFORMACIJSKO VEDENJE: MODELI IN KONCEPTI Povzetek   PDF
Polona Vilar
 
Letn. 57, št. 2-3 (2013) INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA (IKT) OPREMA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH: popis za leto 2010 in analiza stanja po območjih glede na veljavna doma ča in tuja priporočila Povzetek   PDF
Milena Bon
 
Letn. 51, št. 5 (2007) INSTRUKCIJA, PREDPISANA ZA VSE UNIVERZITETNE IN LICEJSKE KNJIŽNICE Z DVORNIM DEKRETOM 30. APRILA 1778, ŠT. 628 Povzetek   PDF
Branko Berčič
 
Letn. 51, št. 5 (2007) INSTRUKCIJA ZA CESARSKO KRALJEVSKE UNIVERZITETNE IN ŠTUDIJSKE BIBLIOTEKE, ZAČASNO IZDANA Z DEKRETOM ŠTUDIJSKE DVORNE KOMISIJE Z DNE 23. JULIJA 1825, ŠT.2930 Povzetek   PDF
Stanislav Bahor
 
Letn. 61, št. 4 (2017): vrednotenje leposlovja in razvoj bralne kulture Intervju z Manco Košir: Dobre knjige nas berejo Povzetek   PDF
Polonca Kavčič
 
Letn. 58, št. 4 (2014) INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED Povzetek   PDF
Marijana Abe
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) ISBD(CR): MEDNARODNI STANDARDNI BIBLIOGRAFSKI OPIS SERIJSKIH PUBLIKACIJ IN DRUGIH KONTINUIRANIH VIROV: Revidirana izdaja mednarodnega standardnega bibliografskega opisa serijskih publikacij (ISBD(S)) Povzetek   PDF
Irena Kavčič, Dunja Kalčič
 
Letn. 46, št. 3 (2002) IŠČE SE: UČINKOVIT IN PREPROST KNJIŽNIČNI KATALOG Povzetek   PDF
Jerry D. Saye, Alenka Šauperl
 
Letn. 58, št. 1-2 (2014) IZBIRA BARVNEGA MODELA V CBIR-SISTEMIH Povzetek   PDF
Andrej Cimerman, Jasna Maver
 
Letn. 60, št. 2-3 (2016) Izbira leposlovja – še vedno izziv za knjižnice?: kriteriji, ki so pomembni za uporabnike Povzetek   PDF
Katarina Švab, Maja Žumer
 
Letn. 59, št. 1-2 (2015) IZBIRANJE LEPOSLOVJA V KNJIŽNIČNEM KATALOGU IN V KNJIŽNICI Povzetek   PDF
Katarina Švab, Maja Žumer
 
Letn. 54, št. 4 (2010) IZBOR GRADIVA ZA SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO: S POSEBNIM POUDARKOM NA SELEKCIJI ČLANKOV Povzetek   PDF
Marjeta Šušterčič, Boris Rifl
 
Letn. 61, št. 1-2 (2017) Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: kakovost podatkov v kontekstu in raziskovalne usmeritve v katalogizaciji Povzetek   PDF
Branka Badovinac
 
Letn. 52, št. 4 (2008) IZHODIŠČA ZA UVELJAVLJANJE INFORMACIJSKE PISMENOSTI NA UNIVERZAH V SLOVENIJI1: VLOGA KNJIŽNIC NA INFORMACIJSKO PISMENI UNIVERZI Povzetek   PDF
Karmen Stopar, Mirjam Kotar, Zdravka Pejova
 
Letn. 61, št. 1-2 (2017) Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 Povzetek   PDF
Irena Kavčič, Suzana Šulek
 
Letn. 52, št. 4 (2008) IZKLJUČENI IZ ZAGAT BRALNE KULTURE Povzetek   PDF
Silva Novljan
 
Letn. 48, št. 3 (2004) IZOBRAŽEVALNA MOČ SPLOŠNIH KNJIŽNIC Povzetek   PDF
Silva Novljan
 
Letn. 58, št. 1-2 (2014) IZOBRAŽEVALNE POTREBE UPORABNIKOV SPLOŠNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Simona Šinko
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) IZOBRAŽEVANJE ELEKTRONSKI VIRI V KNJIŽNICAH: PARIZ, 13.-30. 11. 2006 Povzetek   PDF
Mojca Kotar
 
Letn. 49, št. 4 (2005) IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV IN OBLIKE INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA NA SLOVENSKIH UNIVERZAH Povzetek   PDF
Zdenka Petermanec, Zdravka Pejova
 
Letn. 49, št. 3 (2005) IZOBRAŽEVANJE ZA KATALOGIZACIJO IN ORGANIZACIJO INFORMACIJ Povzetek   PDF
Alenka Šauperl
 
126 - 150 od 596 postavk << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>