Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 58, št. 1-2 (2014) POSEBNOSTI DIGITALIZACIJ E ARHIVSKEGA GRADIVA IN STROKOVNA OBRAVNAVA TOVRSTNIH DIGITALIZATOV Povzetek   PDF
Mojca Horvat, Miroslav Novak
 
Letn. 50, št. 3 (2006) POSTAVITEV IN OPREMA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ V MLADINSKIH ODDELKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC Povzetek   PDF
Mateja Ločniškar-Fidler, Darja Lavrenčič-Vrabec, Neli Tomšič, Vojko Zadravec
 
Letn. 56, št. 1-2 (2012) POSTAVITEV KNJIŽNEGA GRADIVA NA ODDELKU ZA OTROKE IN MLADINO V SPLOŠNI KNJIŽNICI Povzetek   PDF
Katja Kemperle, Alenka Šauperl
 
Letn. 58, št. 3 (2014) POVEZOVANJE KRAJEVNIH ZBIRK KULTURNE DEDIŠČINE Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI: PRIMER »ZBORZBIRK« Povzetek   PDF
Špela Ledinek Lozej, Miha Peče
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) PPREDSTAVITEV IZBRANIH FRANCOSKIH KNJIŽNIC IN FRANCOSKEGA KNJIŽNIČNEGA SISTEMA Povzetek   PDF
Mojca Kotar
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZDAJANJU REVIJE KNJIŽNICA Povzetek   PDF
Melita Ambrožič
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Pravilnik Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana Podrobnosti   PDF
ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZBDS
 
Letn. 47, št. 3 (2003) PRAVILNIK STEPIŠNIKOVEGA SKLADA Podrobnosti   PDF
Irena Sešek
 
Letn. 54, št. 4 (2010) PRAVLJIČNE URE Z ZGODOVINSKO TEMATIKO IN SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Mateja Ugovšek, Primož Južnič
 
Letn. 56, št. 4 (2012) PREDGOVOR ODGOVORNE UREDNICE Podrobnosti   PDF
Alenka Kavčič-Čolić
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole Povzetek   PDF
Danica Dolničar, Bojana Boh Podgornik, Tomaž Bartol, Andreja Špernjak, Andrej Šorgo
 
Letn. 44, št. 3 (2000) PREDOLGA POT DO PRVEGA SLOVENSKEGA ZAKONA O KNJIŽNICAH IZ LETA 1961 Povzetek   PDF
Aleš Gabrič
 
Letn. 45, št. 4 (2001) PREDSEDSTVO IN DRUGI ORGANI ZBDS V MANDATNEM OBDOBJU 2001-2003 Podrobnosti   PDF
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association
 
Letn. 49, št. 4 (2005) Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2005-2007 Povzetek   PDF
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2009 - 2011 Podrobnosti   PDF
Zveza bibliotekarskih društev ZBDS / Slovenian Library Association
 
Letn. 62, št. 1-2 (2018): Informacijska pismenost Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2017–2021 Povzetek   PDF
ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
 
Letn. 44, št. 3 (2000) PREDSTAVIMO SE JAVNOSTI : SPLET ORODIJ TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V SPLOŠNI KNJIŽNICI Povzetek   PDF
Barbara Kovář
 
Letn. 49, št. 3 (2005) PREGLED DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI V TRSTU Povzetek   PDF
Ksenija Majovski
 
Letn. 62, št. 3 (2018) Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško Povzetek   PDF
Anja Šalamon, Polona Vilar
 
Letn. 49, št. 1-2 (2005) PREGLED NEKATERIH HISTORIČNIH SISTEMOV ORGANIZACIJE ZNANJA IN KLASIFIKACIJE: s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic Povzetek   PDF
Sonja Svoljšak
 
Letn. 55, št. 2-3 (2011) PREGLED ORGANIZIRANOSTI KNJIŽNIČNIH STORITEV ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V IZBRANIH DRŽAVAH Povzetek   PDF
Damjana Vovk, Branka Badovinac
 
Letn. 51, št. 5 (2007) PREGLED POJMOV S PODROČJA BIBLIOTEKARSTVA, UPORABLJENIH V OBEH INSTRUKCIJAH: I Povzetek   PDF
Stanislav Bahor
 
Letn. 56, št. 4 (2012) PREGLED RAZISKAV O IZBRANIH ČLANKIH NA WIKIPEDIJI Povzetek   PDF
Manca Noč, Maja Žumer
 
Letn. 55, št. 1 (2011) PREGLED STANJA TRAJNEGA OHRANJANJA DIGITALNIH VIROV V SLOVENIJI Povzetek   PDF
Alenka Kavčič-Čolić
 
Letn. 57, št. 4 (2013) PREGLED TRENDOV ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV BIBLIOTEKARSTVA V SLOVENIJI, V OBDOBJU 2000–2012 Povzetek   PDF
Maja Božič
 
351 - 375 od 604 postavk << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>