Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) OBVEZNI IZVOD SERIJSKIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI Povzetek   PDF
Dunja Kalčič
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) OBVEZNI IZVOD V KARTOGRAFSKI IN SLIKOVNI ZBIRKI NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Renata Šolar
 
Letn. 55, št. 1 (2011) OD BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA DO ZNANSTVENOKRITIČNE IZDAJE:VPRAŠANJE TRAJNOSTI ELEKTRONSKIH BESEDIL Povzetek   PDF
Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek, Matija Ogrin, Petra Vide Ogrin
 
Letn. 58, št. 1-2 (2014) OD SKENOGRAMA DO DIGITALNEGA ARHIVA: RACIONALIZACIJA PROCESOV DIGITALIZACIJE PUBLIKACIJ NA PODROČJU KULTURE Povzetek   PDF
Matjaž Kragelj
 
Letn. 48, št. 3 (2004) OD ZADOVOLJNEGA K USPEŠNEMU UPORABNIKU KNJIŽNIC: KONCEPTUALNI IN METODOLOŠKI ELEMENTI RAZISKOVANJA UPORABNIKOV Povzetek   PDF
Andrej Pinter
 
Letn. 45, št. 3 (2001) ODKRIVANJE KORENIN INFORMACIJSKE DRUŽBE: KNJIGA KOT MATERIALNI OBJEKT IN KOMUNIKACIJSKO SREDSTVO Povzetek   PDF
Miha Kovač
 
Letn. 49, št. 4 (2005) ODKRIVANJE NOVIH INFORMACIJ V BIBLIOGRAFSKIH ZBIRKAH PODATKOV Povzetek   PDF
Emil Hudomalj
 
Letn. 59, št. 1-2 (2015) Odnos študentov grafične tehnologije do različnih oblik e-knjig v Sloveniji Povzetek   PDF (English)
Maša Manca Florjanič, Klementina Možina
 
Letn. 54, št. 1-2 (2010) ODNOS »VISOKOŠOLSKI KNJIŽNIČAR - ŠTUDENT«: KAKO ŠTUDENTJE POZNAJO DELO VISOKOŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA Povzetek   PDF
Mira Vidic, Primož Južnič
 
Letn. 55, št. 2-3 (2011) ODPISANO KNJIŽNIČNO GRADIVO SLOVENSKIH KNJIŽNIC V OBDOBJU 2005-2010 SKOZI PRIZMO NACIONALNE KNJIŽNICE Povzetek   PDF
Tereza Poličnik-Čermelj
 
Letn. 62, št. 4 (2018) Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji Povzetek   PDF
Maja Kuhar, Teja Koler Povh
 
Letn. 59, št. 4 (2015) ODSEV RAZVOJA BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA OBJAVE REVIJE KNJIŽNICA V OBDOBJU 2012–2015 Povzetek   PDF
Alenka Kavčič-Čolić, Ines Vodopivec
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) ODZIVI Povzetek   PDF
Alenka Šauperl
 
Letn. 52, št. 1 (2008) ODZIVI NA ČLANEK M. ŽAUCERJA “NUJNOST RACIONALIZACIJE POSTOPKOV IN DELA V KNJIŽNICAH“ Komentar k članku »Nujnost racionalizacije postopkov in dela v knjižnicah« Povzetek   PDF
Darija Rozman
 
Letn. 52, št. 1 (2008) ODZIVI NA ČLANEK M. ŽAUCERJA “NUJNOST RACIONALIZACIJE POSTOPKOV IN DELA V KNJIŽNICAH“ Odgovor na odziv dr. Alenke Šauperl z dne 12. 12. 2007 Povzetek   PDF
Matjaž Žaucer
 
Letn. 52, št. 1 (2008) ODZIVI NA ČLANEK M. ŽAUCERJA “NUJNOST RACIONALIZACIJE POSTOPKOV IN DELA V KNJIŽNICAH“ Samorefleksija v izkrivljenem ogledalu Povzetek   PDF
Zoran Krstulović
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) OPOMBE O VSEBINI KOT DOPOLNILO VSEBINSKEGA OPISA LEPOSLOVJA Povzetek   PDF
Alenka Šauperl, Viktor Harej, Tanja Merčun, Tamara Jesenovec, Jelka Kastelic, Barbara Plestenjak, Uršula Vimer Kovaček
 
Letn. 50, št. 1-2 (2006) OPREDELITEV KRITERIJEV KAKOVOSTI IN ZAHTEVNOSTI LEPOSLOVJA Povzetek   PDF
Andrej Pogorelec
 
Letn. 49, št. 4 (2005) ORGANIZACIJA INFORMACIJ NA SPLETNIH STRANEH BIOMEDICINSKIH KNJIŽNIC SLOVENIJE Povzetek   PDF
Marjeta Oven, Alenka Šauperl
 
Letn. 45, št. 4 (2001) ORIGINALI IN REPRODUKCIJE: IZZIVI INFORMACIJSKE DRUŽBE Povzetek   PDF
Vilenka Jakac-Bizjak
 
Letn. 60, št. 1 (2016) Osebna bibliografija Slavice Ludvik za obdobje 1967‒2016 Podrobnosti   PDF
- -
 
Letn. 56, št. 4 (2012) OSEBNA IN OBJEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA LOJZET A NOVAKA Povzetek   PDF
Sara Horvat, Marija Petek
 
Letn. 58, št. 3 (2014) OZKA GRLA SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA: GLASOVI IZ SVETA Povzetek   PDF
Miran Hladnik
 
Letn. 53, št. 1-2 (2009) PARADOKSI BRANJA IN ZNANJA V SLOVENIJI Povzetek   PDF
Miha Kovač
 
Letn. 51, št. 3-4 (2007) PARADOKSI KIBERVESOLJA: ZAKAJ E-KNJIGA OBSTAJA LE NA PAPIRJU? Povzetek   PDF
Miha Kovač
 
301 - 325 od 604 postavk << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>