- A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Vsi

R

Rachimis, Philip, Philip Rachimis e-pošta: ph.rachimis@gmail.com
Radovan, Dalibor
Rapuš, Katja, Katja Rapuš je zaposlena v Arhivu RS kot pripravnica v konservatorskem centru. Naslov: Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: katja_rapus32@yahoo.com
Razboršek, Robert, Robert Razboršek, univ.dipl.prav., je zaposlen v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani kot tajnik knjižnice. Naslov: Trg republike 3, Ljubljana Naslov elektronske pošte: robert.razborsek@ctk.uni-lj.si
Razpotnik, Špela
Repinc, Urška
Repinc, Urška, Urška Repinc je zaposlena v knjižnici Osnovne šole Jožeta Mencingerja, Bohinjska Bistrica. Naslov: Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica Elektronski naslov: urska.repinc@guest.arnes.si
Resman, Simona, Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: simona.resman@mklj.si
Resman, Simona, Simona Resman Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: simona.resman@mklj.si
Resman, Simona, Simona Resman je zaposlena kot pomočnica ravnateljice v Knjižnici Otona Župančiča. Naslov: Gosposka 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: simona.resman@lj-oz.sik.si
Reusch, Jutta
Rifl, Boris
Rifl, Boris, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Rivo, Ksenija
Robinson, Lyn, Department of Library and Information Science, City, University of London, Northampton Square, London EC1V 0HB, United Kingdom e-pošta: lyn@city.ac.uk
Rodič, Blaž, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto e-pošta: blaz.rodic@fis.unm.si
Rojec, Helena
Rozman, Darija
Rozman Salobir, Martina
Rubinić, Dora, Sveučilište u Zadru, Sveučilišna knjižnica e-pošta: drubinic@unizd.hr
Rugelj, Samo
Rupnik, Vasilija, Vasilija Rupnik je zaposlena v knjižnici Tehniškega šolskega centra v Novi Gorici Naslov: Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica Naslov elektronske pošte: vasilija.rupnik@guest.arnes.si
Rutar, Vera

1 - 23 od 23 postavk