- A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Vsi

M

Maver, Jasna, Dr. Jasna Maver je zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: jasna.maverj@ff.uni-lj.si
Maver, Jasna, Dr. Jasna Maver je zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: jasna.maver@ff.uni-lj.si
Maver, Jasna, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, Ljubljana (jasna. maver@ff. uni-lj.sl)
Maver, Jasna, izr. prof. dr.Jasna Maver Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Mazić, Gordana, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor e-pošta: gordana.mazic@izum.si
Meinlschmidt, Peter
Merčun, Tanja
Mersich, Brigitte, Brigitte Mersich je zaposlena v Rokopisnem oddelku Avstrijske nacionalne knjižnice na Dunaju. Naslov: Josefsplatz 1, A-1015 Wien Naslov elektronske pošte: brigitte.mersich@onb.ac.at
Mičunović, Milijana, dr. Milijana Mičunović Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, L. Jägera 9, 31000 Osijek, Croatia e-pošta: mmicunov@ffos.hr
Miklavčič, Milojka, Milojka Miklavčič, bibliotekarka, je zaposlena na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani kot šolska knjižničarka. Naslov: Peričeva 4, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: zsavina@gimb.org
Mikulin Mervič, Veronika
Milharčič-Hladnik, Mirjam
Milinović, Zorica, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000 Maribor e-pošta: zorica.milinovic@um.si
Močnik, Vida, Vida Močnik, dipl. ped. in bibliotekarka je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani kot vodja Oddelka za medknjižnično izposojo Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: vida.mocnik@ctk.uni-lj.si
Možina, Klemen
Možina, Klementina
Možina, Klementina, dr. Klementina Možina, assoc. prof. Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Snežniška ulica 5, 1000 Ljubjana e-mail: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si
Mulej, Damjan, Damjan Mulej je študent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov: Šolska ulica 19, Ribno, 4260 Bled Naslov elektronske pošte: damjan.mulej@siol.net
Mur, Boštjan, Boštjan Mur je zaposlen v Šolskem centru Celje. Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje Naslov elektronske pošte: bostjan_mur@email.si
Musek, Matjaž, Matjaž Musek je zaposlen na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot vodja Knjižnice in informacijske službe Naslov: Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: mmusek@onko-i.si

N

Nagode, Andreja, Andreja Nagode je zaposlena v knjižnici OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki. Naslov: Tržaška 2, 1360 Vrhnika Naslov elektronske pošte: andreja.nagode1@guest.arnes.si
Nared, Andrej, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana e-pošta: andrej.nared@gov.si
Nestič, Ana, Dolenjska cesta 63, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.nestic@gmail.com
Nikl, Aljoša, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ul. 10, 2000 Maribor e-pošta: aljosa.nikl@um.si
Noč, Manca

376 - 400 od 725 postavk    << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>