- A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Vsi

Š

Šebjan, Urban, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor e-pošta: urban.sebjan@um.si

S

Sedar, Klaudija, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota e-pošta: klaudija.sedar@ms.sik.si
Semlič Rajh, Zdenka
Senica, Simona, Simona Senica je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: simona.senica@ctk.uni-lj.si
Senica, Simona, Simona Senica je zaposlena v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: simona.senica@ctk.uni-lj.si

Š

Šesek, Darja, Darja Šesek, bibliotekarka, je zaposlena v Knjižnici Bežigrad v Ljubljani kot vodja nabave. Naslov: Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: darja@lj-bez.sik.si

S

Sešek, Irena
Sever, Franc, Osrednja knjižnica Kranj (neli@kr.sik.si)

Š

Šikonja, Katja, Katja Šikonja Tribuče 5, 8340 Črnomelj e-pošta: ksikon@gmail.com
Šinko, Simona, Center za vseživljenjsko učenje, Mestna knjižnica Ljubljana

S

Sivec, Ignac

Š

Škerget, Daniela, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Škerlj, Nena, Biblioteka SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana e-pošta: nena.skerlj@zrc-sazu.si
Škoro Babić, Aida
Škrjanc, Petra, Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18 a, 5222 Kobarid e-pošta: petra.skrjanc@guest.arnes.si
Škvarč, Irena, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica e-pošta: irena.skvarc@ng.sik.si

S

Slemenik, Barbka, Barbka Slemenik je zaposlena v knjižnici Oddelka za živilstvo na Biotehniški fakulteti Naslov: Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: barbara.slemenik@bf.uni-lj.si
Sluga, Marjetka

Š

Šmid, Mateja, Mateja Šmid je zaposlena kot strokovna sodelavka na Katedri za gradbeno informatiko Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: msmid@ikpir.fgg.uni-lj.si
Šmid Hribar, Mateja
Šmid Hribar, Mateja (Južna Afrika)

S

Smiljanić, Ivan, Ivan Smiljanić Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj e-pošta: ivansmil.is@gmail.com
Smolik, Marijan, Dr. Marijan Smolik, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani v pokoju, je strokovni svetovalec knjižnice Teološke fakultete v Ljubljani. Naslov: Bogoslovno semenišče, Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana
Smolik, Marijan, Dr. Marijan Smolik, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani v pokoju, je strokovni svetovalec Teološke fakultete v Ljubljani Naslov: Bogoslovsko semenišče, Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana
Sobočan, Ana M., Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.sobocan@fsd.uni-lj.si

26 - 50 od 92 postavk    << < 1 2 3 4 > >>