Oven, Marjeta, Marjeta Oven je zaposlena na Vrhovnem sodišču RS v Centralni pravosodni knjižnici kot bibliotekarka – referentka za serijske publikacije. Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marjeta.oven@sodisce.si, Slovenija