Oven, Marjeta, Marjeta Oven je zaposlena kot bibliotekarka v Centralni pravosodni knjižnici. Naslov: Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marjeta.oven@sodisce.si, Slovenija