Osojnik, Borut, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: borut.osojnik@nuk.uni-lj.si, Slovenija