Podrobnosti avtorja

Šebjan, Urban, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor e-pošta: urban.sebjan@um.si, Slovenija