Podrobnosti avtorja

Šavc, Urška, Slovenija

  • Letn. 54, št. 4 (2010) - ČLANKI
    KNJIGA KOT PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA V PORTALU DEDI: UMESTITEV KNJIGE V DIGITALNO ENCIKLOPEDIJO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM
    Povzetek  PDF