Podrobnosti avtorja

Bartol, Tomaž, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana e-pošta: tomaz.bartol@bf.uni-lj.si, Slovenija