Podrobnosti avtorja

Bahor, Stanislav, Slovenija

  • Letn. 51, št. 5 (2007) - ČLANKI
    INSTRUKCIJA ZA CESARSKO KRALJEVSKE UNIVERZITETNE IN ŠTUDIJSKE BIBLIOTEKE, ZAČASNO IZDANA Z DEKRETOM ŠTUDIJSKE DVORNE KOMISIJE Z DNE 23. JULIJA 1825, ŠT.2930
    Povzetek  PDF
  • Letn. 51, št. 5 (2007) - ČLANKI
    PREGLED POJMOV S PODROČJA BIBLIOTEKARSTVA, UPORABLJENIH V OBEH INSTRUKCIJAH: I
    Povzetek  PDF