Podrobnosti avtorja

Zwitter, Savina, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana e-pošta: savina.zwitter@gimb.org, Slovenija