Podrobnosti avtorja

Južnič, Primož, red. prof. dr. Primož Južnič Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani e-pošta: primoz.juznic@ff.uni-lj.si, Slovenija