Podrobnosti avtorja

Južnič, Primož, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: primoz.juznic@ff.uni-lj.si, Slovenija

  • Letn. 62, št. 4 (2018) - ČLANKI
    Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti: pomen in vpliv vodenja bibliografije raziskovalcev za knjižničarje v slovenskih raziskovalnih knjižnicah
    Povzetek  PDF