Podrobnosti avtorja

Gorkič, Polona, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: polona.gorkic@gmail.com, Slovenija