Podrobnosti avtorja

Kolenc, Petra, Petra Kolenc ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica, Delpinova 12, 5000 Nova Gorica e-pošta: petra.kolenc@zrc-sazu.si, Slovenija