Podrobnosti avtorja

Škerlj, Nena, Biblioteka SAZU, Novi trg 5, 1000 Ljubljana e-pošta: nena.skerlj@zrc-sazu.si, Slovenija