Podrobnosti avtorja

Čučnik Majcen, Nada, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, upokojenka e-pošta: nada.majcen@guest.arnes.si, Slovenija