Podrobnosti avtorja

Čučnik Majcen, Nada, Slovenija