Podrobnosti avtorja

Peteh, Maja, Gozdarska knjižnica, knjižnica Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL in Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 83 in 2, 1000 Ljubljana e-pošta: maja.peteh@gozdis.si, Slovenija

  • Letn. 62, št. 4 (2018) - ČLANKI
    Vrednotenje bibliografske storitve z vidika raziskovalne dejavnosti: pomen in vpliv vodenja bibliografije raziskovalcev za knjižničarje v slovenskih raziskovalnih knjižnicah
    Povzetek  PDF