Podrobnosti avtorja

Kodrič-Dačić, Eva, dr. Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 2, Ljubljana e-pošta: Eva.Kodric-Dacic@nuk.uni-lj.si, Slovenija