Podrobnosti avtorja

Dornik, Ema, Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: ema.dornik@izum.si, Slovenija