Podrobnosti avtorja

Zaviršek, Darja, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana e-pošta: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si, Slovenija

  • Letn. 60, št. 4 (2016) - ČLANKI
    Senzorno ovirani in osebe z ovirami na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v Sloveniji
    Povzetek  PDF