Podrobnosti avtorja

Bizjak Zabukovec, Branka, Futura DDB, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana e-pošta: brankabizjak@gmail.com, Slovenija