Podrobnosti avtorja

Kirar, Borut, Borut Kirar Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana e-pošta: borut.kirar@fdv.uni-lj.si, Slovenija