Podrobnosti avtorja

Boh Podgornik, Bojana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana e-pošta: bojana.boh@ntf.uni-lj.si, Slovenija