Podrobnosti avtorja

Rodič, Blaž, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto e-pošta: blaz.rodic@fis.unm.si, Slovenija