Podrobnosti avtorja

Lesjak, Blaž, Blaž Lesjak Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: blaz.lesjak@nuk.uni-lj.si, Slovenija

  • Letn. 60, št. 1 (2016) - ČLANKI
    Stanje zagotavljanja digitalnih zbirk v slovenskih organizacijah s področja kulturne dediščine: rezultati tretje statistične raziskave ENUMERATE
    Povzetek  PDF