Podrobnosti avtorja

Krajnc Vobovnik, Andreja, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor e-pošta: andreja.krajnc@izum.si, Slovenija