Podrobnosti avtorja

Vogrinčič Čepič, Ana, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: ana.vogrincic@guest.arnes.si, Slovenija