Podrobnosti avtorja

Vogrinčič Čepič, Ana, Slovenija

  • Letn. 56, št. 4 (2012) - ČLANKI
    KNJIŽNICE DANES, KNJIŽNICE JUTRI : AKTUALNE KNJIŽNIČNE PRAKSE IN POMEN KNJIŽNIČNEGA PROSTORA V LUČI ŠIRŠIH DRUŽBENIH FENOMENOV – SOCIOLOŠKI POGLED
    Povzetek  PDF