Podrobnosti avtorja

Šauperl, Alenka, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si, Slovenija

  • Letn. 60, št. 2-3 (2016) - ČLANKI
    Kratek opis leposlovja: smernice za kratek vsebinski opis književnih del v knjižničnih katalogih in na portalu Dobreknjige.si
    Povzetek  PDF