Letn. 62, št. 1-2 (2018)

Informacijska pismenost

Kazalo

ČLANKI

Silva Novljan PDF
Knjižničar informator, empatični povezovalec

Katja Koren Ošljak, Tanja Oblak Črnič PDF
Digitalna kultura na obronkih: vloga izvenšolskih iniciativ pri kultivaciji digitalne pismenosti

Irena Brilej PDF
Informacijska pismenost v šolski knjižnici

Danica Dolničar, Bojana Boh Podgornik, Tomaž Bartol, Andreja Špernjak, Andrej Šorgo PDF
Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole

Sanjica Faletar Tanacković PDF (English)
Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku

Miloš Petrovič PDF
Umeščanje Univerzitetne knjižnice Maribor v proces izobraževanja na Univerzi v Mariboru – pragmatičen pristop

Teja Koler Povh, Žiga Turk PDF
Vloga visokošolskega knjižničarja pri informacijski pismenosti doktorandov tehnike – primer gradbeništva

Zdenka Petermanec, Urban Šebjan PDF (English)
Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu

Lyn Robinson, David Bawden PDF (English)
Primeri dobre prakse pri izobraževanju za informacijsko pismenost v mednarodnem prostoru

IN MEMORIAM

Igor Zemljič PDF
Franc Kuzmič (1952–2018)

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE PDF
Razpis za podelitev Čopovih diplom, Čopovih priznanj in Čopovih plaket v letu 2018

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE PDF
Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2018

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE PDF
Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2017–2021