Letn. 61, št. 1-2 (2017)

Kazalo

ČLANKI

Maja Žumer PDF
IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom 9–22

Marija Petek PDF
Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) 23–47

Irena Kavčič, Suzana Šulek PDF
Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB 49–86

Andreja Krajnc Vobovnik, Gordana Mazić PDF
Združevanje bibliografskih zapisov v COBISS+: začetek novih katalogov v sistemih COBISS 87–100

Sonja Svoljšak PDF
Starejši monografski viri: povezovanje in kontekstualizacija specifičnih bibliografskih (meta)podatkov na ravni pojavne oblike (izdaje) in posamezne enote (izvoda) v formatu COMARC 101–117

Branka Badovinac PDF
Izhodišča za proučevanje kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih: kakovost podatkov v kontekstu in raziskovalne usmeritve v katalogizaciji 119–154

Janja Levičar, Marija Petek PDF
Programska oprema COBISS3/Katalogizacija: ovrednotenje sistemskih sprememb in funkcionalnosti modula z vidika katalogizatorjev 155–189

Ema Dornik, Branka Badovinac, Jelka Kos, Brigita Farkaš PDF
Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI: izbrane aktivnosti za leto 2016 191–205

Tereza Poličnik-Čermelj PDF
Seznami odpisanega gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico v obdobju 2011–2016: odzivnost knjižnic na dopolnjevanje nacionalne zbirke z odpisanim gradivom 207–234

Matjaž Kragelj, Mitja Kovačič PDF
Uporabna vrednost podatkov spletnih zajemov: arhiviranje spletnih mest in analiza spletnih vsebin 235–250

Irena Kavčič, Suzana Šulek PDF
Revidirana Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 251–260

Irena Kavčič, Suzana Šulek PDF
Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), izdaja 2016 z manjšimi popravki, 2017 261–278