Letn. 58, št. 3 (2014)

Kazalo

UVODNIK

Alenka Kavčič-Čolić PDF
UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE

ČLANKI

Milan Ojsteršek, Mojca Kotar, Marko Ferme, Goran Hrovat, Mladen Borovič, Albin Bregant, Jan Bezget, Janez Brezovnik PDF
VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI

Špela Ledinek Lozej, Miha Peče PDF
POVEZOVANJE KRAJEVNIH ZBIRK KULTURNE DEDIŠČINE Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI: PRIMER »ZBORZBIRK«

Eva Kodrič-Dačić PDF
MERJENJE, SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH KNJIŽNIC: BIBSIST IN E-RAZVID

Miran Hladnik PDF
OZKA GRLA SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA: GLASOVI IZ SVETA

BIBLIOGRAFIJE

Matjaž Hočevar PDF
SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2013