Letn. 54, št. 4 (2010)

Kazalo

UVODNIK

Primož Južnič PDF
UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

ČLANKI

Gorazd Vodeb, Eva Kodrič-Dačić, Kristina Janc PDF
ANALIZA STANJA IN MOŽNOSTI UKINITVE NADOMESTIL ZA VČLANITEV V SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE

Tilen Mandelj, Miro Pušnik PDF
ZARAČUNAVANJE DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI NABAVI IN ZAGOTAVLJANJU DOSTOPA DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI

Alenka Šauperl, Kristina Šter, Miran Hladnik PDF
KNJIŽEVNA DELA V WIKIPEDIJI

Mateja Ugovšek, Primož Južnič PDF
PRAVLJIČNE URE Z ZGODOVINSKO TEMATIKO IN SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE

Ines Jerele, Urška Šavc, Irena Eiselt, Renata Šolar, Mateja Šmid Hribar, Boris Horvat, Daniel Vladušič PDF
KNJIGA KOT PREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA V PORTALU DEDI: UMESTITEV KNJIGE V DIGITALNO ENCIKLOPEDIJO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM

Marjeta Šušterčič, Boris Rifl PDF
IZBOR GRADIVA ZA SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO: S POSEBNIM POUDARKOM NA SELEKCIJI ČLANKOV

Gorazd Vodeb PDF
PODOBA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V LETU 2009

Tereza Poličnik-Čermelj PDF
AKTUALNI PROBLEMI PRI INVENTARIZACIJI GRADIVA V LUČI ZBIRANJA STATISTIČNIH PODATKOV

IN MEMORIAM

Anton Praznik PDF
IN MEMORIAM IVANU PINTARIČU - IVU (14. 9. 1930 - 30. 6. 2010)

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS PDF
DOPOLNITEV PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI IN IZDAJANJU REVIJE KNJIŽNICA