Letn. 47, št. 4 (2003)

Kazalo

ČLANKI

Renata Šolar PDF
DIGITALNO KARTOGRAFSKO GRADIVO, NOV IZZIV KARTOGRAFSKIH ZBIRK

Maja Breznik PDF
UČINKI ZALOŽNIŠKE INDUSTRIJE IN BRALNE KULTURE

Katja Rapuš PDF
STANJE, UPORABA IN ZAŠČITA ČASOPISNEGA GRADIVA V ČASOPISNI ČITALNICI NUK

Marijan Smolik PDF
LATINSKI ROKOPISNI MISAL

Damijana Kisovec Trček PDF
KDO NAJ BO ZAVEZANEC ZA OBVEZNI IZVOD TISKANIH PUBLIKACIJ?

Branka Budin PDF
KNJIŽNICA JANEZA VAJKARDA VALVASORA

BIOGRAFIJE

Gregor Kocijan PDF
JUBILEJNI PORTRET DR. MARTINA ŽNIDERŠIČA

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

ZBDS Zveza bibliotekarskih društev PDF
Sestava predsedstva ZBDS in strokovnih komisij v mandatnem obdobju 2003-2005