Letn. 55, št. 2-3 (2011)

Kazalo

UVODNIK

Primož Južnič PDF
UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

ČLANKI

Eva Kodrič-Dačić PDF
KNJIŽNIČNE STORITVE ZA SLEPE, SLABOVIDNE IN ZA OSEBE Z MOTNJAMI BRANJA V SISTEMU SLOVENSKIH JAVNIH KNJIŽNIC

Damjana Vovk, Branka Badovinac PDF
PREGLED ORGANIZIRANOSTI KNJIŽNIČNIH STORITEV ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V IZBRANIH DRŽAVAH

Adrijana Biba Starman, Primož Južnič, Drago Žagara PDF
POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA BIBLIOTEKARJEV ZA DELO Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Jelka Kos, Alenka Šauperl PDF
PROCES VSEBINSKE ANALIZE PRI KATALOGIZACIJI KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: PRIMER VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC

Uršula Tarfila, Primož Južnič PDF
INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE V SPECIALNIH KNJIŽNICAH: ANALIZA STANJA V LETU 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2002

Matjaž Eržen PDF
E-KNJIGE: DILEME, TEŽAVE IN REALNOST V KNJIŽNICAH UNIVERZE V LJUBLJANI

Tereza Poličnik-Čermelj PDF
ODPISANO KNJIŽNIČNO GRADIVO SLOVENSKIH KNJIŽNIC V OBDOBJU 2005-2010 SKOZI PRIZMO NACIONALNE KNJIŽNICE

Kristina Košič Humar PDF
CENA STANJA MATERIALNEGA VARSTVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V SLOVANSKI KNJIŽNICI

Milena Bon PDF
SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH V LETU 2009

Polona Vozel, Branka Badovinac PDF
LOVRO STEPIŠNIK IN POTUJOČE KNJIŽNIČARSTVO NA SLOVENSKEM NA PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE

Ivan Kanič PDF
BIBLIOMETRIJA - TERMINOLOŠKI POGLED

Primož Južnič PDF
S. RAMPIH: NABAVNA POLITIKA V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH (Ljubljana, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010)

BIBLIOGRAFIJE

Matjaž Hočevar PDF
SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2010