1.
Svoljšak S. Starejši monografski viri in orodje za fasetno navigacijo oziroma filter »vrsta vsebine« v COBISS+: analiza, evalvacija ter predlogi za izboljšave in dopolnitve šifrantov v podpoljih 140d in 140e bibliografskega formata COMARC/B . knj [Internet]. 19. april 2023 [citirano 4. oktober 2023];66(3-4):9-41. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8264