1.
Kerec Prekoršek B, Stavbar V. Kako umestiti tradicijo v sodobnost? Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. knj [Internet]. 30. september 2020 [citirano 29. maj 2023];64(1-2):29–46. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8123