1.
Čadej R, Južnič P. VKLJUČENOST SLOVENSKEGA DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V WEB OF SCIENCE IN SCOPUS. knj [Internet]. 1. marec 2016. [citirano 3. februar 2023.];59(4):43-8. Dostopno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6100