Petermanec, Zdenka, in Urban Šebjan. „Vpliv Komponent Informacijske Pismenosti Na učni Uspeh študentov V Visokem šolstvu“. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 62, no. 1-2 (junij 20, 2018). Pridobljeno marec 24, 2023. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6851.