Novljan, Silva. „Knjižničar Informator, empatični Povezovalec“. Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 62, no. 1-2 (junij 20, 2018). Pridobljeno marec 27, 2023. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6844.