Svoljšak, S. „Starejši Monografski Viri in Orodje Za Fasetno Navigacijo Oziroma Filter »vrsta Vsebine« V COBISS+: Analiza, Evalvacija Ter Predlogi Za izboljšave in Dopolnitve šifrantov V Podpoljih 140d in 140e Bibliografskega Formata COMARC/B“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 3-4, april 2023, str. 9-41, doi:10.55741/knj.66.3-4.1.