Vilar, P. „Uvodnik Odgovorne Urednice“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 1-2, december 2022, str. 9-11, doi:10.55741/knj.66.1-2.1.