Mežnar, R. „Spodbujanje Bralne Pismenosti S pomočjo Stripoteke V Osrednji knjižnici Mozirje“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 66, št. 3-4, april 2023, str. 43-71, doi:10.55741/knj.66.3-4.2.