TurjakD. „Darja Kramberger (14. 2. 1932 - 11. 11. 2022)“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, Let. 66, št. 1-2, december 2022., str. 173-88, doi:10.55741/knj.66.1-2.8.