Janžeković, B. ., in Z. Milinović. „»Možgane, prosim.« Vzpostavitev in Ovrednotenje Zbirk Modelov Organov V knjižnici Medicinske Fakultete Univerze V Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor“. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, let. 65, št. 3-4, september 2022, str. 159-81, doi:10.55741/knj.65.3-4.7.